Informasjon om:
 Internett- og webTV-tjenester

Ingeniørenes Hus Møtesenter kan nå tilby de Internett-tjenester du vil ha behov for i møtesammenheng. Har du behov for ytterligere informasjon kan du henvende deg til  Møtesenteret eller til Per Lasse Hauglum på Internett Partner AS tlf. 2225 9000

Tjenestene som nå tilbys begynte gjennom et samarbeid mellom Ingeniørenes Hus Møtesenter, Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) og Internett Partner AS.  Den 21. november 2000 kringkastet vi det første medlemsmøtet i NIF direkte på internett. Det ble utgangspunket for en rekke tjenester vi kan tilby hvis du leier ditt møtelokale i "teknologiens høyborg".

Spesifikasjon / Tilbud  Leverandør / utstyr
Internett aksess inntil 8 Mbit/s fra din egen PC eller leie-PC Møtesenteret
Internett video streamingtjenester (webTV) for kringkasting av møter Internett Partner AS

Trådløs (radiolinkbasert) Internett er installert til huset

Broadnet Norge AS
Kontakter i alle større møterom for fast eller trådløs forbindelse 3Com Airconnect

Referanse

Internett Partner har i februar 2003 laget en "reportasje" fra et seminar som Utdannings- og forskningsdepartementet hadde i konferansesalen. Vi tok opp foredragene på video og her kan dere se et eksempel på et foredrag og PowerPoint-presentasjonen. Det er nå blitt mye billigere å produsere dette synkronisert, og i tillegg vi kan nå også få med animasjonene innenfor hver foil hvis ønskelig.
 
Videopptaket kan  brukes i fleksibelt som et vindu på en skreddersydd webside med linker,tekst og bilder. Oppdraget for Utdannings - og Forskingsdepartementet, ble lagt ut etter et standardoppsett.

Klikk her for å se med 300kbit/s (ADSL) alternativt 56/100 kbit/s.

Hele presentasjonen av seminaret finnes på departementets sider: 
 
Mange  øvrige referanser med video kan sees på:
 
Det er enkelt å legge ut foredrag og kurs som det kan tas betalt for å få tilgang til (brukernavn og passord)
 
Selg seminarer og kurs til de som har for lang og dyr reise, eller til de som ikke har anledning til å møte der og da!

Eksperimentell bruk av multimedia for presentasjoner av f. eks tjenester og produkter mm klikk her!